PENDAHULUAN Sistem Penasihatan Akademik (SPA) telah diperkenalkan di Politeknik sejak tahun 2004. Tujuan kewujudan sistem ini untuk memastikan pelajar mencapai kecemerlangan akademik di samping mempunyai personaliti, sahsiah dan soft skills yang tinggi. Oleh yang demikian pelajar diletakkan di bawah bimbingan Penasihat Akademik (PA) daripada kalangan pensyarah di sepanjang pengajiannya. PA berperanan membantu pelajar meningkatkan kemahiran dan mengatur strategi bagi mencapai tujuan tersebut. Sehubungan itu garis panduan ini diwujudkan bagi membantu SPA dilaksanakan secara sistematik.

SOIL ENGINEERING provides explanation regarding the techniques of land surveying and knowledge of properties and mechanic’s of soil. In the technique of land surveying, students will be exposed to the technique of levelling and theodolite surveys.  For the soil properties students will be exposed to the information including soil formation, soil classification and soil characteristic. While in the mechanic of soil, students will be exposed to the soil stress, soil’s shear stress, soil permeability, stability of retaining wall and erosion as well as land reclamation, erosion and protection.